Woordenboek

Bereik
Bereik is het mogelijk aantal mensen wat je bereikt met een site. Indien er sprake is van een nieuwe site, en daar moet een campagne voor gevoerd worden door middel van email of banners, dan is de term bereik ook daar van toepassing.
Browser
Een browser is het programma waarmee u het www bekijkt. In de wereld worden hiervoor verschillende programma's gebruikt.
CBP
College Bescherming Persoongegevens. Deze organisatie bewaakt de uitvoering van de "Wet bescherming persoonsgegevens" (Wbp)
CMS
Content Management Systeem. Software waarmee u de inhoud van de site kan beheren
OPTA
Deze organisatie bewaakt de uitvoering van de Telecommunicatiewet. In het kader van een website zal het op maatregelen tav SPAM neer komen.
SEO
SEO staat voor Search Engine Optimalisation, wat dus wil zeggen dat de site geoptimaliseerd is om goed te scoren bij zoekmachines.
URL
Universal Resource Locator. Dit is het adres van de website,het stukje tekst boven in de adresbalk van de browser
Zoekmachinemarketing
Is een term die gebruikt word als u de zoekmachines (voornamelijk Google) bij uw marketing betrekt. Meestal gaat dit om gesponsorde resultaten of het blokje met links rechts van de zoekresultaten.